Alma Hälsa & Helhet   |   Norra Strömgatan 13   |   441 30 Alingsås   |   Telefon: 073-7027275

Web: www.almahalsaochhelhet.se   |   Epost: kontakt@almahalsaochhelhet.se

Djurhomeopati.

Ett naturligt sätt att behandla och stärka ditt djur.

En flera hundra år gammal och väl dokumenterad terapiform, utan biverkningar där man använder läkekraften i växter, mineraler och salter. Djupt verkande och kan användas både vid akuta och kroniska tillstånd, där man utgår från den individuella symptombilden. Jag behandlar oftast hästar, men har många gånger hjälpt även andra djur.

All tid för dig!

Alma   |   Massage   |   Aditi   |   Akademisk Ridkonst   |   Hästfysioterapi   |   Djurhomeopati   |   Länkar